Historie

Favrskov Dramaskole startede i juli 2020, da Anders Wadsholt lavede et facebookopslag, hvor han spurgte på bysiderne i Hadsten, Hinnerup og Hammel, om der var nogen, der kunne være interesseret i dramaundervisning. Altså fritidsundervisning med skuespillertræning for både børn, unge og voksne, der kunne have lyst til at gå på scenen i et rigtigt teaterstyke.


Interessen var der, så der blev lavet en Facebookgruppe, som i løbet af meget kort tid fik flere hundrede medlemmer, og mindre end en måned senere var foreningen en realitet. Mange udtrykte et ønske om at komme til at spille teater, og nogen ville gerne blive bedre til at turde at stille sig op og tage ordet, men den vigtigste grund til, at så mange var interesseret var et ønske om at få venskaber i et fællesskab med andre, der også interesserer sig for dra, teater og skuespil.


I Facebook-gruppen havde vi lavet en grundig spørgeundersøgelse for at finde ud af, hvor stort elevgrundlaget var, og der var tilsagn fra ikke mindre end 120 vordende elever.


Midt i august 2020 blev hele 9 hold annonceret, og tilmeldingerne væltede ind, men forventeligt var det dog blot halvdelen af de proklamerede, der fandt et hold, der passede dem, og da undervisningen begyndte i september 2020 var der otte hold med tre forskellige undervisere. Et nyt kulturelt fritidstilbud var blevet til virkelighed.


Det var midt i tiden med mange samfunds-nedlukninger, så foråret 2021 gav ikke mulighed for at opsætte forestillinger, og det betød naturligt også et lille fald i tilslutningen til dramaholdene.


Alligevel kunne vi i sæsonen 21-22 lægge ud med 5 dramahold, som alle var for børn og unge, og nu var det muligt at føre holdene frem til forestillinger i foråret, hvor ungdomsholdet spillede ”De Grønne Slagtere”, mens børneholdene spillede ”Gespenst”, ”Frode og alle de andre Rødder”, ”Det andet Hold” og ”Lille Virgil”.


Allerede i skolens første sæson 20-21 havde vi ansøgt og fået bevilget penge til en lille kulturfestival under navnet ”Midsommerteltet”, men grundet nedlukninger fik vi lov til at udskyde den til sæsonen efter, så tre af skolens første forestillinger i foråret 22 blev spillet i "Lilleåsalen" i Kulturhus Sløjfen i Hadsten.


Lilleåsalen var dekoreret som et cirkustelt, og foruden dramaskolens forestillinger var der i ”Midsommerteltet” også fællessang og musikskolekoncerter.


I sæson 22-23 valgte vi at indskrænke holdlisten og fokusere på et enkelt hold i hver by.

Skolen nyder et stadig voksende godt ry, og skaber hele tiden nye dejlige oplevelser både for de børn, der har fornøjelse af at lære at spille skuespil og for det publikum, der nyder godt af produktet.


"Midsommerteltet" 2022 var så stor en succes, at vi fik mod på at lave en ny ansøgning til kommunens kultur-initiativpulje om at lave en større børnekulturfestival med de institutioner og foreninger, der laver børnekulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune. Vi ansøgte i samarbejde med Favrskov Musikskole og Favrskov Bibliotekerne, og fik et større beløb til projektet, der kom til at hedde "Skrål Festival", og som afvikles 15-18 juni 2023.